Luật nhân quả: gieo gì thì gặt nấy

Luận nhân quả: kết quả (hoặc hệ quả) của nguyên nhân. Bạn chọn kết quả hay hệ

Luật hấp dẫn: mỗi người đều là một thanh nam châm sống

Luật hấp dẫn là luật hấp và dẫn người

Đinh Quang Lộc là ai?

Xin chào ! Tôi là Đinh Quang Lộc. Tôi đam mê sự chia sẻ và giúp đỡ mọi